De Stichting SURVUZ werkt met haar Productpartners aan het verder optimaliseren van de meest gangbare managementtools, om de workflows van USM beter te kunnen ondersteunen. De tweede tool die voor de USM-audit is geslaagd is OTRS4USM.

De audit vindt plaats door USM-gecertificeerde product-auditors, o.b.v. een functioneel eisendocument dat door SURVUZ wordt beheerd. In deze functionele specificaties zijn 221 must-have toolkenmerken vastgelegd en 31 nice-to-have kenmerken.

OTRS4USM is cum-laude door de audit gekomen: op 221 eisen werden 221 punten gescoord, de volle 100%. Dit houdt in dat de tool OTRS4USM aantoonbaar volledig in staat is om alle USM-workflowmanagement functies te ondersteunen.

OTRS4USM wordt geleverd door USMnow BV.

Een gedetailleerd audit-rapport kan worden opgevraagd bij info@survuz.com